Reglaža trapa

Ispravan i centriran trap obezbeđuje sigurnu, stabilnu i udobnu vožnju.

Reglaža trapa se obavlja na kompjuterskoj 3D mašini nemačkog proizvođača Hofman. Na ovu uslugu dajemo garanciju na 20000 predjenih kilometara. Povratne informacije nam govore da ovu uslugu obavljamo najbolje u gradu.

Uzroci koji dovode do lošeg stanja trapa su istrošenost i preveliki zazori (luftovi) u sponama, kuglama, oscilirajućim ramenima, letvi volana. Trap u ovakvom stanju može lako otkazati i onemogućiti upravljanje vozilom.

Manifestacije lošeg stanja trapa su da vozilo vuče u stranu, trese pri određenim brzinama i nepravilno troši pneumatike. Obzirom na stanje naših puteva (rupe i neravnine), kao i loše navike vozača da prelaze preko ivičnjaka, potrebno je periodično vršiti pregled stanja trapa.

ŠTA JE BITNO KOD REGLAŽE TRAPA

Kada se otklone svi nedostaci na trapu, potrebno je izvršiti centriranje trapa, jer ono obezbeđuje sigurnu vožnju i pravilno trošenje pneumatika. Centriranjem trapa izbegavate problem da vozilo vuče u stranu ili neprijatno trese pri određenim brzinama.

PREGLED TRAPA JE BESPLATAN !

  1. Bočni nagib osovinice rukavca točka daje zakošenost u odnosu na vertikalnu ravan i iznosi 2-8 stepeni. Smanjuje silu na upravljaču
  2. Bočni nagib točka daje zakošenost ravni točka prema vertikalnoj ravni
  3. Izgled Vaše gume jer se troši neravnomerno zbog lošeg trapa