Mehanika

Brzo, profesionalno i kvalitetno obavljamo mehaničarske usluge sa profesionalnim alatima, bez improvizacije. Servis poseduje osam potpuno opremljenih radnih mesta.

MEHANIČARSKE USLUGE

Mehaničarske usluge izvodimo na svim tipovima i markama putničkih i poluteretnih vozila i to na sledećim tehničkim sistemima automobila:

 • Kočioni sistem
 • Pogonski sistem
 • Upravljački sistem
 • Izduvni sistem – auspuh
 • Sistem vešanja
 • Veliki servis (zamena kaiševa i španera)
 • Zamena ulja, antifriza i filtera
 • Auto dijagnostika
 • Generalno servisiranje motora

GARANCIJE

Auto centar Optima izdaje garantni list na usluge  i auto delove.

 • Dajemo garanciju na rad velikog servisa kada se radi kompletan set.  Samo na taj način možemo da garantujemo za naš rad. Kada se radi nepotpun veliki servis nismo u mogućnosti da  damo garanciju na rad.
 • Garancija na rad – izvršene usluge važi 6 meseci od datuma rada.
 • Dajemo garanciju od 6 meseci na auto delove koje mi zastupamo.

Mi dajemo  pismenu garanciju sa podacima vozila  i vlasnika i specifikacijom obavljenih radova na vozilu.  Garancija sadrži tačnu specifikaciju izvršenih radova i zamenjnih delova

Ako postoji problem na Vašem vozilu naša profesija nam nalaže da Vam što detaljnije objasnimo i pojednostavimo situaciju.

PROCES RADA

Savki automobil-vozilo se sastoji iz delova. To znači da je kvar koji postoji prouzrokovano neispravnošću dela ili više delova na vozilu. Samim tim, zamenom dela ili više delova vozilo se dovodi u ispravno tehinčko stanje. Naš posao je da utvrdimo koji su delovi u kvaru. To možemo da uradimo detaljnim pregledom vozila, alatima i dijagnostikom koje posedujemo. Naši serviseri su stručno obučeni da rukuju sa ovim alatima i dijagnostikom kako bi identifikovali kvarove na vozilima.

Ako sumnjamo da postoji odredjeni kvar na Vašem vozilu prvo ćemo Vas o tome usmeno obavestiti.

Mi  smo dužni  da  pre izvođenja bilo kog posla pregledamo vozilo – utvrdimo šta je kvar i šta ga je prouzrokovalo i da Vam na osnovu toga predstavimo tačnu specifikaciju sati  rada i usluga.

Ukoliko nakon toga dobijemo saglasnot pristupićemo otklanjanju kvara. Saglasnost za dalji rad (potpun ili delimičan) dajete Vašim potpisom na radnom nalogu.

U zavisnosti od tipa usluga koje smo izvršili izdaćemo ili garanciju na rad ili pismeno obrazloženje razloga zašto garancija nije izdata.

POTPUNA I DELIMIČNA POPRAVKA

Mi ćemo Vam uvek preporučiti da izvršite potpunu popravku vozila, da zamenite sve neophodne delove kako bi Vaše vozilo bilo u potpunosti tehnički ispravno i kako bi normalno funkcionisalo.

Ako Vi ne želite da se na Vašem vozilu izvrše svi preporučeni radovi potrebno je da pre početka radova potpišete saglasnost. Ova saglasnost sadrži naše preporuke i Vašu izjavu o željenim radovima.

RAZLOZI NEIZDAVANJA GARANCIJE

U slučaju da nismo u mogućnosti da damo garanciju izdaćemo Vam pismeno obrazloženje razloga. Najčešći slučajevi neizdavanja garancije su kada nisu zamenjeni svi delovi koje je potrebno zameniti i kada  popravka na vozilu  nije  izvršena u celosti u skladu sa našom preporukom.

SKIDANJE GLAVE MOTORA

Ako radimo uslužno  skidanje glave motora, možemo da garantujemo za naše radove ako se u izvrši sve neophodno kako bi se kvar uklonio u potpunosti i ako je uradjen set razvoda (ako ga je potrebno promeniti).

Nismo u mogućnosti da damo garanciju na to kako je uzupčen, da li negde pušta ulje na sklopovima, ako nije izvršena popravka vozila u potpunosti, ako je u pitanju polovan deo ili ako nisu zamenjeni svi delovi koje je trebalo zameniti.

Garanciju na rad velikog servisa ne dajemo kad vozilo  nema plastičnu zaštitu, tj. donji poklopac motora. Zbog tog što u donji deo motora ulazi prašina , voda,  sneg, kamenčići i drugo, ovo može da dovede do havarije motora, preskakanja kaiša, ispiranja ležajeva španeri itd. Zbog toga nismo u mogućnosti  da garantujemo na radove  i delove zato što ova  situacija  vrši  uticaj   na rok.

Mi ćemo  izvršiti sve popravke na Vaš zahtev, ali nam je potrebna Vaša saglasnost. Ukoliko radimo generalnau – remont glave  i  zamenu  svih potrebnih  zamenjivih delova,  poterbna nam je saglasnost za dalji rad.