Kočioni sistem

Cena popravke (zamene diskova i disk pločica u dobrom kvalitetu) za prosečan automobil iznosi od 8.000,00 do 16.000,00 dinara. Da li je razlog cena ili nešto drugo naše iskustvo u servisu nam govori da na većini automobila na našim putevima sistem kočenja ispod dozvoljenih vrednosti.

Kompjuterska kontrola kočnica – provera sile kočenja na valjcima

U Bosch car servisu Optima možete besplatno proveriti kočioni sistem vašeg automobila.

Provera kočionog sistema

Pozovite 062 526 027

i zakažite besplatan pregled kočionog sistema

Šta je kočioni sistem automobila i kako radi?

Osnovna uloga kočionog sistema na vozilima je da smanji brzinu kretanja na zahtev vozača odnosno da omogući  bezbedno zaustavljanje (kočenje). Razvojem auto industrije automobili postaju sve snažniji i brža a i njihov broj na gradskim ulicama iz dana u dan je sve veći što stvara potrebu za sigurnim i efikasnim kočnicama na svakom vozilu.

Kočioni sistem automobila sadrži glavnu radnu, pomoćnu i parkirnu kočnicu.

Glavna ili radna kočnica koristi se za smanjenje brzine vozila ili potpuno zaustavljanje. Zbog svoje efikanosti na modernim automobilima sistem radne kočnice je hidraulični. Pritiskanjem pedale kočnice vozač stavar pritisak koji deluje na glavni kočioni cilindar. Usled pritiska klip glavnog kočionog cilindra potiskuje hidrauličnu tečnost kroz cevovod do cilindara na kočionim čeljustima. Pritisak tečnosti potiskuje klipove koji pomeraju kočione pločice prema diskovima. Naleganje kočionih pločica na diskove stvara trenje koje usporava kretanje vozila.

Osnovni delovi hidrauličnog sistema radne kočnice:

 • Pedala kočnice
 • Glavni kočioni cilindar
 • Kočiona creva i cevi
 • Kočiona tečnost (UK ulje ili DOT tečnost)
 • Kočione čeljusti
 • Kočione pločice
 • Kočioni diskovi

Pomoćna kočnica kao što njeno ime kaže koristi se kao alternativa u slučaju otkaza radne kočnice a među vozačima je poznatija pod nazivom ručna kočnica. Osnovna funkcija pomoćne (ručne ) kočnice je da zaustavi vozilo u slučaju otkaza radne kočnice. Obično je povezana sa radnom kočnicom na zadnjem paru točkova ali ima nezavisan sistem upravljanja. Kod većine automobila pomoćna kočnica se pokreće mehanički preko sistema sajli povlačenjem poluge koja ja postavljena sa desne strane vozačevog sedišta. Kod novijih modela ovaj sistem sve više ustupa mesto električnom sistemu kočenja što znači da ne postoje sajle koje prenose kočionu silu već se kočenje obavlja aktivacijom elektromotora.

Parkirna kočnica koristi se kada je potrebno potpuno onemogućiti kretanje vozila na duže vreme odnosno za parkiranje. Na većini vozila pomoćna kočnica vrši i ulogu parkirne kočnice.

9 najčešćih kvarova kočionog sistema i kako ih prepoznati

Obavezan deo redovnog održavanja automobila je pregled ispravnosti kočionog sistema. Kočnice su glavni bezbednosni element na svakom vozilu. Svi pokretni i nepokretni delovi kočionog sistema imaju ogarničen radni vek.

Redovna kontrola ispravnosti, popravka i po potrebi zamena delova kočionog sistema bitno utiče na bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Neispravne kočnice mogu pruzrokovati skupa oštećenja vozila i povrede učesnika u saobraćaju.

Na sreću postoje znakovi koji jasno ukazuju da je potrebno servisiranje kočnica a ovde ćemo nabrojati najvažnije:

Svetli Lampica na instrument tabli

Ukoliko je neka od prikazanih lampica upaljena iako je poluga ručne kočnice spuštena to može signalizirati sledeće probleme:

 • Pomoćna kočnica ili nije spuštena ili ne radi ispravno. Pokušajte spustiti polugu ručne kočnice.
 • Nizak nivo kočione tečnosti. Po potrebi dospite odgovarajuću tečnost do nivoa označenog na posudi.
 • Istrošene kočione pločice. Ukoliko su pločice istrošene uz upaljenu signalnu lampicu pojaviće se i neugodni zvuci škripanja i cvilenja.

U prva dva slučaja problem možete rešiti i sami a ukoliko su pločice istrošene odvezite vozilo u servis.

Jak zvuk škripanja metala

 • Ukoliko u toku vožnje prilikom pritiskanja pedale kočnice čujete prodoran zvuk škripe metala o metal to je verovatno zvuk indikatora istrošenosti kočionih pločica. Ovo znači da je vreme za zamenu pločica koju treba uraditi što pre kako bi se sprečilo oštećenje kočionih diskova.
 • Kočione pločice i diskovi vremenom se mogu kontaminirati vlagom i prljavštinom. Na površini diskova stvori se sloj nečistoće koji uzrokuje neprijatno škripanje prilikom kočenja. U ovom slučaju diskove je potrebno očisititi a ukoliko na njihovoj površini postoji isuviše neravnina diskove je najbolje zameniti novim.
Diskovi

Čujete zvuk struganja

Ovo može signalizirati nekoliko stvari.

 • Može se desiti da se sitni šljunak zaglavi u kočionoj čeljusti. Skidanjem točka možete sami proveriti i otkloniti uzrok struganja.
 • Korozija na kočionim diskovima može prouzrokovati zvuk struganja. Obično se javlja ukoliko se vozilo ne upotrebljava nekoliko dana. Posle nekoliko uzastopnih kočenja zvuk obično nestaje.
 • Ukoliko nema zaglavljenih kamenčića onda zvuk može poticati od indikatora istrošenosti kočionih pločica. U ovoj situaciji odvezite vozilo na pregled kočionog sistema u auto servis.

Vibriranje volana i pedale tokom kočenje

 • Ova pojava najčešće ukazuje na iskrivljenost kočionih diskova.
 • Vibracije se mogu pojaviti i posle zamene kočionih diskova koji loše naležu na glavčinu točka.
 • Kvar na kočionim čeljustima može biti uzrok vibracija volana i pedale kočnice.

Bilo koji od nabrojanih uzroka vibracija znak je da se odvezete u auto servis radi otklanjanja kvara.

Tragovi curenja kočione tečnosti

Ukoliko primetite tragove ulja na kočionim cilindrima ili na delovima instalacije kočionog sistema obavezno proverite nivo u posudi za kočionu tečnost. Po potrebi dolijte tečnost a potom zakažite pregled kočionog sistema u specijalizovanom auto servisu.

„Tvrda“ ili previše meka pedala kočnice

 • Tvrda papučica može ukazivati na postojanje vazduha u kočionom sistemu ili da je radni fluid lošeg kvalitela (sadrži vlagu).
 • Ukoliko je kočiona papučica previše mekana i lako „propada“ najčešći uzroci su gubitak kočione tečnosti ili kvar na glavnom kočionom cilindru.

Bilo koji od ovih simptoma ukazuje na ozbiljan problem sa kočnicama koji je potrebno što pre otkloniti.

Prilikom naglog kočenje auto se zanosi

 • Ovo može biti uzrokovano lošim kočionim crevom. Ukoliko kočiona tečnost curi i dolazi u kontakt sa površinom diskova sila kočenja na tom točku biće izraženo manja nego na ostalim točkovima.
 • Problemom sa kočionim čeljustima. Razlog ove pojave je jače kočenje jedne kočione čeljusti što dovodi do neravnomoernog zaustavljanja i bočnog zanošenja automobila prilikom snažnijeg pritiska na pedalu.

Ovaj problem kočenja treba proveriti pre nego što se pogorša.

Miris paljevine prilikom kočenja

 • Jak miris dima prilikom uzastopnih snažnih kočenja na strmim putevima znak je pregrevanja kočnica. U ovoj sitaciji zaustavite automobil sa strane i dozvolite da se kočnice ohlade.
 • Povučena ručna kočnica tokom vožnje može biti uzrok pregrevanja i neprijatnog mirisa.
 • Ukoliko primetite dim iz točka razlog može biti zaglavljena kočiona čeljust. Ako se ovo desi verovatno nećete moći nastaviti vožnju bez popravke.

U bilo kojoj od ovih situacija važno je da što pre reagujete zaustavljajući vozilo i tako dozvolite da se kočnice ohlade. U  slučaju da zanemarite ove simptome može doći do pregrevanja i ključanja kočione tečnosti što će izazvati ozbiljne kvarove.

Snažno pritiskate pedalu ali vozilo blago usporava

U ovom slučaju pedala kočnice može biti previše meka gotovo bez osećaja otpora pri stiskanju ili da se čak zaglavi u određenom položaju. U većini slučajeva ovo ukazuje na kritričnu istrošenost delova kočionog sistema. Vozilom u ovakvom stanju nije moguće bezbedno upravljati. Vozilo se mora transportovati šlep službom do auto servisa.

Pozovite 062 526 027

i zakažite besplatan pregled kočionog sistema

Kontrola ispravnosti kočionog sistema

Kada treba kontrolisati ispravnost kočnica?

 • Ukoliko na vašem vozilu primetite neki od gore navedenih simptoma neispravnosti kočionog sistema a sami niste u mogućnosti prepoznati i otkloniti kvar obavezno automobil odvezite na kontrolni pregled kočnica.
 • Bar jednom godišnje, iako ne primećujete znakove neispravnosti tokom vožnje, preporučuje se pregled kočionog sistema.
 • Ako godišnje prelazite veće kilometraže na svakih 30.000km treba prekontrolisati kočioni sistem.

Kako se pravilno kontroliše ispravnost kočionog sistema?

Po prijemu vozila u servis i zahtevu vlasnika obučeni serviseri započinju pregled kočionog sistema. U našem Bosch car servisu Optima pregled kočionog sistema podrazumeva kontrolu u 14 tačaka koje su dole opisane.

 • Provera lampica na instrument tabli. Lampica ABSa i pomoćne (parkirne) kočnice mora biti ugašena.
 • Kontrola rada pedale kočnice. Prverava se tvrdoća i hod kočione pedale.
 • Poluga ručne kočnice. Serviser proverava zategnutost i hod poluge ručne (pomoćne) kočnice.
 • Test sile i ravnomernosti kočenja na „valjcima“. Uređaj testira silu kočenja svakog točka ponaosob na obe osovine vozila i vrši proračun efikasnosti kočnica. Na ekranu računara prikazuje se dijagram sa rezultatima testiranja. Testitranje na ovom urađaju je identično testu kočnica na tehničkom pregledu. Ukoliko vaše vozilo uspešno prođe test na našem uređaju možete bezbrižno ići na tehnički pregled vozila.
Kontrolisanje ispravnosti kočionog sistema 1
Kontrolisanje ispravnosti kočionog sistema 2

Provera pod haubom

 • Serviser proverava da li postoje tragovi curenja kočione tečnosti na glavnom kočionom cilindru, servo jedinici i kočionim instalacijama.
 • Proverava se fleksibilnost kočionih creva i da li postoje tragovi korozije na metalnim delovima instalacije.
 • Provera nivoa UK ulja u posudi za kočionu tečnost.
 • Kontrola uređajem za ispitivanje kvaliteta kočione tečnosti.

Provera ispod automobila

 • Proveravaju se gumeni i metalni delovi kočione instalacije ispod automobila.
 • Provera stanja kočionih diskova i doboša sa njihove spoljne strane. Traže se tragovi masnoće i prljavštine što bi ukazalo na curenje kočione tečnosti.
 • Utvrđuje se stabilnost i stanje kočionih čeljusti.
 • Uz pomoć tehničara koji povlači polugu ručne kočnice serviser kontroliše stanje veza i sajli sistema pomoćne kočnice.
 • Kontroliše se stanje kočionih creva na svim točkovima. Creva treba da su fleksibilna bez pukotina i tragova curenja.
 • Kontrola istrošenosti kočionih pločica i diskova. Na kočionim pločicama postoji indikator istrošenosti. Što se tiče diskova nihova dozvoljena potrošenost je 3mm što se utvrđuje preciznim merenjem šublerom.
 • Pregled sistema ABSa ukoliko ga vozilo poseduje.
Provera ispod automobila 1

Pozovite 062 526 027

i zakažite besplatan pregled kočionog sistema

Servis kočionog sistema – usluge koje nudimo

 • Zamena disk pločica – Uklanjanje starih poločica, čišćenje i razađivanje kočione čeljusti gde uležu nove pločice, montaža novih pločica, testiranje sile kočenja i po potrebi brisanje zabeleženih grešaka u računaru automobila.
 • Zamena kočionih diskova – Ukoliko se testiranjem kočionog sistema utvrdi da su diskovi dotrajali potrebno ih je zameniti. Prilikom zamene potrebno je demontirati točak vozila i sa diska osloboditi kočione čeljusti. Skidaju se stari diskovi, čisti se površina glavčine na koju naležu novi diskovi pa serviser vraća kočione čeljusti. Na kraju se diskovi odmašćuju sprejem za čišćenje kočnica. Kada je sve gotovo ponovo se testira kočioni sistem.
 • Zamena kočionih paknova – Demontaža doboša kočnice, skidanje starih paknova, čišćenje unutrašnjeg mehanizma kočnice, provera kočionog cilindra i po potrebi njegova zamena, montaža novih paknova i na kraju štelovanje sile kočenja i liftiranje kočionog sistema.
 • Zamena kočionih creva – Ukoliko serviser utrvrdi znake istrošenosti i loše fleksibilnosti zamena kočionog creva obavlja se preventivno kako nebi došlo do pucanja. Posle zamene ceo sistem se liftira i po potrebi doliva kočiona tečnost.
 • Zamena kočione tečnosti – Kočiona tečnost ima svoj radni vek. Ukoliko je dotrajala (mutna i sadrži vlagu) potrebno ju je zameniti. Kočiona tečnost nije skupa kao ni njena zamena pa i pored toga vlasnici automobila se retko odlučuju na zamenu.
 • Reparacija ili zamena glavnog kočionog cilindra
 • Reparacija kočionih čeljusti – Ukoliko čeljusti blokiraju ili loše vrše svoju funkciju nudimo uslugu komoletne reparacije. Remont kočionih čeljusti podrazumeva čišćenje, peskarenje, zamenu svih gumica i farbanje zaštitnom bojom.
 • Prodaja delova – Kvalitetni delovi kočionog sistema sa garancijom 24 meseca za sve marke i tipove automobila .
 • Auto dijagnostika – Uz pomoć savremenog Bosch KTS dijagnostičkog uređaja u mogućnosti smo uraditi kompletnu auto dijagnostiku i otkloniti kvarove na kočionim sistemima i kod najsavremenijih tipova automobila .

Cene delova kočionog sistema

Opel Astra J 1.7 Dci 2012g
Disk pločice prednje: 5.350,00
Diskovi prednji: 14.190,00

Peugeot 308 1.6 Hdi 2010g
Disk pločice prednje: 3.450,00
Diskovi prednji: 12.190,00

Fiat Tipo 1.6 Mjet 2016g
Disk pločice prednje: 3.950,00
Diskovi prednji: 10.200,00

Fiat Doblo 1.3 Jtd 2014g
Disk pločice prednje: 4.750,00
Diskovi prednji: 10.200,00

Renault Clio 1.5 Dci 2013g
Disk pločice prednje: 2.850,00
Diskovi prednji: 6.500,00

Renault Megane 1.5 Dci 2016g
Disk pločice prednje: 2.750,00
Diskovi prednji: 16.900,00

Škoda Superb 2.0 Tdi 2018g
Disk pločice prednje: 4.850,00
Diskovi prednji: 13.950,00

Škoda Rapid 1.4 Tdi 2015g
Disk pločice prednje: 2.650,00
Diskovi prednji: 6.500,00

BMW 3 F30 318d 2015g
Disk pločice prednje: 4.450,00
Diskovi prednji: 14.150,00

Napomena:
Navedene cene odnose se na Bosch delova kočionog sistema. U našoj ponudi imamo i delovo drugih proizvođača (jeftinije ali i skuplje). Cena zamene delova nije uračunata u cenu.

Pozovite 062 526 027

i zakažite besplatan pregled kočionog sistema